Retourbeleid

Retourneren / Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Stuur een email naar info@beamies.nl met daarin duidelijk uw naam, het factuurnummer en het artikelnummer (SKU) van het product dat u wilt retourneren. U krijgt dan een retourformulier toegemaild dat u kunt uitprinten en gebruiken om uw retourzending te versturen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer u gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Beamies.  Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient daarbij aan te kunnen tonen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Kosten in geval van retourzending.

Verzendkosten voor retouren zijn voor rekening van de klant.
Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen na retour ontvangst van het artikel aan u terugbetaald worden.